Diluant Auto
 D506

Produsul este utilizat pentru diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice si alchido melaminice cu uscare la aer si degresarea suprafetelor metalice inainte de vopsire.

Produsul se ambalează în:

 • flacoane tip PET de 0.5 si 0.9 L
 • galeti metalice de 25 L
 • butoaie metalice de 200 L

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport.

Pericole pentru sanatate :

Nociv. Prin inhalare poate produce iritatii ale membranei , mucoasei si tractului respirator. Iritant pentru ochi . Contactul prelungit cu pielea conduce la dermatite acute.

Aspect :lichid limpede, omogen, fara impuritati mecanice, incolor

Miros :caracteristic

Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu

 • Temperatura de inflamabilitate: 45 °C
 • Temperatura de autoaprindere: 324 °C
 • Densitatea relativã 20 °C: 0.813
 • Presiune de vapori la 50 °C: 3169 Pa (3 kPa)
 • Presiune de vapori la 23 °C: 464 Pa
 • Vâscozitate dinamica la 20 °C:0.56 cP
 • Vâscozitate cinematica la 20 °C: 0.67 cSt
 • Vâscozitate cinematica la 40 °C: <20.5 cSt
 • Indice de refractie: 1.43-1.44
 • Stabil din punct de vedere chimic, respectând conditiile indicate de depozitare, manipulare si folosire.
 • Nu sunt prevãzute reactii periculoase, dacã se respectã instructiunile tehnice de depozitare a produselor chimice.