Diluant Nitro
 D209

Produsul este utilizat pentru diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor nitrocelulozice combinate.

Produsul este utilizat pentru diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor nitrocelulozice combinate.

Produsul se ambalează în:

 • flacoane tip PET de 0.5 si 0.9 L
 • galeti metalice de 25 L
 • butoaie metalice de 200 L

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricaţiei, cu respectarea condiţiilor de ambalare, depozitare şi transport.

Aspect :lichid limpede, omogen, fara impuritati mecanice, incolor

Miros :caracteristic

Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu

 • Temperatura de inflamabilitate: 10 °C
 • Temperatura de autoaprindere: 343 °C
 • Densitatea relativã 20 °C: 0.845
 • Presiune de vapori la 50 °C: 3162 Pa (3 kPa)
 • Presiune de vapori la 23 °C: 464 Pa
 • Vâscozitate dinamica la 20 °C: 0.54cP
 • Vâscozitate cinematica la 20 °C: 0.64 cSt
 • Vâscozitate cinematica la 40 °C: <20.5 cSt
 • Indice de refractie: 1.43-1.44
 • Stabil din punct de vedere chimic, respectând conditiile indicate de depozitare, manipulare si folosire.
 • Nu sunt prevãzute reactii periculoase, dacã se respectã instructiunile tehnice de depozitare a produselor chimice.